http://www.spyfilmfinland.com/google0b4f0a1d7729a697.html
Share |


katolinen__hyv_.jpg
TheCatholic Church and
Catholics, 1.2 billion,
were right:


The Catholic Church and Catholics gave the
right direction to Europe. Europe would be
more prosperous if Catholics would have
been decided in the 1960s.

The free State secures
free
development in the
world

The standard of living and well-being
continue.


Catholics tell the  storys and  truth 
about   the 1960s:

Kirkko_eteinen2.JPG

The standard of living, the quality of the
life, well-being will  improve when the

state is free. People must have the
right to decide for themselves to   their own
and the state of things.


The Catholic Church and Catholics wanted
 with the European people are released off
from a   socialist economy.

The quality of the life lowered  down 300
- 400 %, when the socialist economy
functioned.

The novel and the script will tell you how
important it was to give people   the freedom
to speak, to walk, to travel, to read, to write ...

kirkon_nakoinen_.jpg

The Catholics suffer when it was not allowed
to listen to the religion from a radio.   The
society did not allow a listening.

Catholics suffer when religion does not
received carriers, did not listen to the radio
received.
 
Catholics helped Henry's  spying.
The truths  of the history, = a life which has
gone to 1,2 milliard people.

Catholics without freedom
is not free world 

It is important to bring information  to
Europe, how European countries could safeguard
the growth of the well-being.

Catholics knew that the socialist economy
weakens  down people,  health, skills, do
not  listen to the radio and practiced freely.

Forward-Looking and certainty comes to
people  when  the power  a true is  using.  
The correct  direction is needed.


The right information is  need to be in
the world. They guide Europe  to a better
future.Kirkkovakea2.JPG

The world is too much trouble, fear,
problems  of refugees, a economic crises,
money  can't  buy love.The Repair and change were in the 1960s:
the  world situation could be balance and
add  stability.

The economy goes better when  has the right
to tell you what people want and how the 
economy is growing up. 

The socialist economy  did not tell aspirations
forward. 
Henry spy took forward the message
of freedom  to Europe.


The right information in
the  right direction  give
more to people

Today the  Catholics'  message is the same
as  in the novel.  
Young people need to grow
towards an important activity and diligence.

When young people are supported, young
people get security.


1.2 billion Catholics want security and wise
decisions in order to stable
the life of the
world countries would continue.

Growth of the debt too big and the wrong
values of the life weaken down the life of
the human being.

Owe little around

Excessive debt difficulties are  living
 with  peoples.  
When the debt was to pull
the  economy forward, later, millions of 
people are  suffering,  including young people.
The World  Bank and the International 
Monetary Fund  warn   for wastage.


Wise counselors are needed on the boat,  so
that the people and the young people get the
bottom under their feet. Seppo Korpela Nokia
Finland


LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

Katolinen kirkko ja katolilaiset antoivat oikeaa
suuntaa Euroopa
ssa. Europpa olisi vauraampi,
jos katolilaiset olisivat saaneet päättää jo
1960-luvulla.

Vapaa valtio turvaa vapaata
maailmaa  ja kehitystä
ylöspäin

Elintaso ja hyvinvointi jatkuvat

 

Katolilaiset vaativat jo 1960-luvulla: Historia kertoo meille:
Elintaso,
elämisen  laatu, hyvinvointi paranevat, kun valtio on
vapaa. Ihmisillä täytyy on oikeus itse päättää omista ja
valtion asioista.

Katolinen kirkko ja katolilaiset halusivat, että Euroopan
kansat vapautuvat pois sosialistisesta taloudesta. From.

Elämänlaatu laskee 300-400 %, kun sosialistinen
talous toimii.

Romaani ja käsikirjoitus kertoo, miten tärkeää
oli turvata ihmisille vapaus puhua, kulkea, kävellä,
matkustaa,   lukea, kirjoittaa... Katolilaiset kärsivät,
kun uskontoa ei saanut harjoitta, ei radiota saanut
kuunnella.

Katolilaiset auttoivat Henry  vakoilijaa, jotta vakoilija
voisi toimia ja kertoa, miten katolista kirkkoa ja katolilaisia
lyötiin alas.

Katolilaiset ilman vapautta ei
ole vapaata maailmaa

On tärkeää viedä tietoa eteenpäin  Euroopassa, miten
Euroopan valtiot voisivat turvata  hyvinvoinnin kasvun.

Katolilaiset tiesivät, että Sosialistinen talous heikentää
ihmisten hyvää vointia, ammattitaitoa, ei saa kuunnella
radiota ja   harrastaa vapaasti kaikkea.


Tulevaisuutta ja varmuutta tulee ihmisille, kun valtaa käyttävät
oikeat ja viisaat ihmiset. Oikeaa suuntaa tarvitaan.

 

Oikeita tietoja ja henkilöitä täytyy
olla maailmassa.  Ne ohjaavat
Eurooppaa  kohti parempaan
tulevaisuutta

Maailmassa on liikaa vaikeuksia, pelkoa, ongelmia, pakolaisia,
talouskriisejä ja ei-rahaa.

Korjaus ja muutos olivat 1960-luvulla: maailman tilannetta
voitaisiin tasapainottaa ja lisätä vakautta. Talous menee
paremmin, kun on oikeus kertoa, mitä kansat haluavat ja
miten talous kasvaa ylös.
Sosialistinen talous ei antanut kertoa toiveita eteenpäin.

Henry vakoilija vei eteenpäin vapaata sanomaa Eurooppaan.
O
ikea tieto antaa oikeaa suuntaa paljon ihmisille.


Tänään katolilaisten sanoma on sama kuin romaanissa.
Nuoria täytyy kasvattaa
kohti tärkeään toimintaa ja
ahkeru
utta. Kun nuoria tuetaan, nuoret saavat turvallisuutta.1.2 miljardia  katolilaista haluavat turvaa ja viisaita
päätöksiä, jotta vakaa elämä  maailman valtioissa jatkuisi.
Liiallinen himo saada rahaa, rahan tuhlailu, luonnonvarojen
haaskaus
ja velkaisuus   vievät kohti vaikeuksia.

Velkaa vain vähän ympärillä

Liiallinen velaksi eläminen tuottaa vaikeuksia valtioille ja
kansoille. Kun velka vetää eteenpäin taloutta, myöhemmin
miljoonat ihmiset kärsivät,  myös nuoret. Maailmanpankki
ja Maailman valuuttarahasto varoittavat tuhlailusta.

Viisaita ohjaajia tarvitaan veneessä , jotta kansat ja
maailman nuoret   saavat pohjan jalkojensa alle.

Seppo Korpela Nokia Finland