Share |

Keksintöjä ihmisten sisään

Keksintöjä ja uusia mahdollisuuksia IHMISILLE

Keksinnöt ovat auttaneet ihmiskuntaa paljon – ja apua on
tullut. Lääkkeet ovat parantaneet sairauksia, teknologiat
ovat nostaneet elintasoa, elämisen laatu on parantunut,
köyhyyttä on poistunut jne.

Kun lisäksi oppimista, koulutusta ja ammattitaitoa lisätään,
hyvinvointi ja tyytyväisyys paranevat.

Keksinnöt antavat  vauhtia   eteenpäin

Tarvitaan keksintöjä myös ihmisten oman elämän hyväksi.
Keksintöjä on nykyisin koneisiin, teknologiaan, valmistustapaan,
lääkkeisiin ym.

Ihmisten hyväksi on mahdollista kehittää apua. Ihmiset
saavat aikaan kaikenlaista, kun ajattelevat oikein. Ajattelun
tapaa voidaan muuttaa ohjelmalla. Ihminen lisää  elämäänsä
hyväksi, kun ajattelee tuottaa korkeimpaa asiaa.  Ajattelu
muutetaan synnyttämään täysin UUTTA ja parempaa.

Uusi tapa ajatella muuttaa elämän sisältöä.
Elämä helpottuu, onnistumisia tulee

Tulos: lisää arvokasta tietoa, onnistumisia, uutta merkittävää
tulosta. Työura, vapaa-aika ja elämässä saavat uutta sisältöä.

Palaute käyttäjiltä: Saan enemmän aikaiseksi, olen
tyytyväisempi kun onnistun enemmän. Työ, jota teen,
on tullut arvokkaammaksi.

Keksinnöt muuttavat aina  elämämme  menoa

Elämämme  on helpottunut maailman keksinnöistä

Keksintöjä on 4 erilaista.

A. Laiteet, teknologia, jotka muuttavat elämäämme.
Uutuudella on merkittävä apu käyttäjille. Höyrykone,
moottori, auto, TV, muistimäärä 1000-kertainen

B. Menetelmä työssä, menetelmä esimerkiksi säästää vettä
satoja tuhansia kuutioita, kun paperia valmistetaan.
C. Lääketieteelliset keksinnöt; lääkkeet, esimerkiksi syövän tulo
pystytään estämään

D Keksinnöt ihmisen omaan elämään. Olen aina ajatellut
että, ihmisen elämää voidaan auttaa. (muistamisen parantaminen).
Pitää juuri kehittää tapoja, jolla ihmistä autetaan.

Jotta saadaan talouskasvu, suuria kustannussäästöjä, työpaikkoja,
kuluttajille parempia tuotteita ja palveluita, tarvitaan

o koulutusta, jotta tulotaso nousee, varmuus lisääntyy

o uusia tapoja elää ja viettää elämää

o oppimista ilman ohjausta, oppiminen netin kautta

o keksintöjä, uutuuksia, innovaatioita /ja tai uusia keinoja saada
tuloksia pienin kustannuksin

Esimerkiksi elokuva-alalla saavutetaan jopa 400 %:n säästöt
uusilla työtavoilla - Kehitystyön avulla. (esim. kuvaus, kun hevonen
hukkuu järveen).