Share |

Teollinen internet  ja

Internet luovilla aloilla

Internetin avulla  on  saatu  kustannussäästöjä, onnistumisia
parannusta ja tyytyväisyyttä kaikille osapuolille.

Aluksi selvitetään, mistä löydetään parannuksia
kulttuuripalveluihin, Miten internet liitetään työhön,
jotta laatu, tuottaminen, työtunnit, onnistumiset, myynti,
työn viihtyvyys ym. paranevat. Saadaan myös enemmän
rahaa ja menestystä.

Hyviä esimerkkejä löytyy maailmalta paljon

Teknologiateollisuus arvioi, että työn liittäminen
internetiin voi luoda enemmän mahdollisuuksia ja
työpaikkoja. Pitkällä ajanjaksolla voidaan ohittaa
peliala ja terveysteknologia. Mukaan tarvitaan
ihmisten älyä, jota meillä on.

Teollinen internet on  suuri keksintö ja jokainen
menestyvä yritys haluaa  kehittää sitä.   Sopii muillekin
aloille


Internet luovilla aloilla vaatii ensin selvityksen, mitä
parannuksia haluamme ja mistä ne löytyvät. Sen jälkeen
tehdään ohjelma.

Työtasomme nostaminen sille tasolle, että ulkomailla

ollaan halukkaita ostamaan palvelutuotteitamme ja
saamme valuuttatuloja.

Laadun parantaminen


Kustannusten vähentäminen


Ammattitaidon, osaamisen, onnistumisen
ja työssäviihtymisen lisääminenMaailmalla lisätään internetiä työhön. En ymmärtänyt

aluksi - vuosi sitten -  miksi Yhdysvalloissa suunnittelijat
haluavat 
STANDARDEJA, kun  internet on työn mukana.

LUOVILLA ALOILLA STANDARDI TARKOITTA:

Luodaan ensin standardi, sääntö, arvio, millainen työtulos
pitää olla, kun työ on tehty valmiiksi. On ymmärrettävää,
että jokainen työtulos on erilainen, kun jokainen työntekijä
on työssä erilainen. Työntekijöillä on ammattitaitoa esimerkiski
3 – 30 vuotta.

Luoville aloille standardin tekeminen vaatii jotain
sääntöä, ohjetta, mittaria. Jos jokin mittari puuttuu,
ei synny tasoa, joka on parempi kuin aikaisemmin.
Ilman mittaria ei pysty arvioimaan tason nousua.

Tason nousu tarkoittaa että
Kuluttajat arvioivat: laatu on noussut
(Laadulla on paljon osatekijöitä)

Sisältö on saanut kiitosta

Todellinen työ alkaa,
valmis työ loppuu tuntimäärä

Mittari ilmoittaa

Parannus oli

Tavoitteenamme on saada lisää onnistumisia
ja parannuksia eri mittarien mukaan
kappaleet nyt ____________

Tavoite __________

Päivämäärä
Jokainen henkilö on vapaa olemaan
mukana kehitystyössä.

Oma tieto 2 sivua Miten INTERNET LUOVILLA ALOILLA onnistuu.