Share |

Kokoukset saadaan onnistumaan

TAVOITE ON LISÄTÄ NETISSÄ OPPIMISTA
JA ITSELLE  KASVUN SAAMISTA. (Yritysten,
fanien ja nuorten toive)

Yksin työskentely lisääntyy (NETIN EDESSÄ), jolloin tarvitaan
hetkiä töiden esittelyyn, eteen tulleiden ongelmien kertomiseen
ja uusiin tavoitteisiin pyrkimiseen. Pitää hiljentyä ja sulkea
muut asiat mielestä, kuunnella...Kehitän Intranettiä, Jakamoa
( tietoa lähtisi henkilöille)

Kokoukset ja netin edessä oppiminen ovat vaarassa
epäonnistua, jos niiden kulkua ei suunnitella etukäteen.
Jos kokouksia järjestetään liian usein, ne vievät arvokasta
aikaa työnteolta.


Kokousten pitäjät ovat laatineet ohjeita:

1 Kokoukseen tai videoneuvotteluun saavutaan sovittuna
aikana.

2 Kokoukseen tulijat eivät ole valmistautuneet: ei ole
luettu tehtävistä, joita aletaan käsitellä.
Ei ole ehdoteltu uusia tavoitteita, jotka olisivat hyväksi
kaikille.    Edellisen kokouksen muistioita ei ole ajateltu.

3 Kaikki eivät osallistu kokoukseen tai videoneuvotteluun.

4 Kokouksessa tehdään muistiinpanoja, mitä on puhuttu ja
mitä toivotaan itselle. Mutta näitä muistiinpanoja ei jaeta
eteenpäin muiden luettaviksi ja avuksi.

5 Esittelijöitä kokouksessa ei aina kuunnella, vaan seurataan
itselle tulleita sähköposteja.

6 Päällekkäin puhumista ei ole saatu vähenemään. Kun ei
kuunnella, ei tiedetä, mitä ongelmia piti poistaa seuraavaksi.

KOKOUKSIEN TAVOITE ON SAADA
PARANNUKSIA JA HELPOTUSTA
ELÄMÄÄN   JA TYÖNTEKOON.

(Tietoja on muokattu, selvitys Haaga-Helia ja Re:meet Oy,
Telma Työturvallisuuskeskus)