Share |

8. Toivomme Onnistumisia

Myös maailman historia todistaa: Kun
uudistamme kaikkia, taloutta, rahan
kulumista, työtapoja, vapaa-aikaa ynnä
muuta, saamme   parempaa elämää.

Uudet ajatuksetkin ovat
voittoa  elämälle

Mita_onnistumisia_todel_toivomme.JPG

Ratkaisu100:aan osallistuminen on jo
antanut jäsenille
osaamista, kun olemme
mukana kehittämisessä.

A. SAAVATKO KAIKKI APUA?

B. TULEEKO APU KOKO SUOMEN

ALUEELLE?

c. SAADAANKO KAIKKI VOIMAVARAT
KÄYTTÖÖN
OSAAMISEN
LISÄÄMISESSÄ?

On ihmisten tekoja ja on valtiovallan
tekoja.
   Yksittäiset ihmiset tekevät omia
parannuksia auttamisessa
  ja poistavat
häiriötekijöitä osaamisen edestä.
Osaaminen ei
   lisäänny, jos on henkilöllä
on henkilökohtaisia ongelmia.

Valtiovalta tekee myös paljon

Puhuminen_onnistuminen_copy.JPG

parannuksia osaamisen ja kasvun
lisäämisessä.    On esteitä.

  on vähän veronmaksajia,

  on vähän verotuloja,

  on vähän talouskasvua,

  on vähän tuloja ulkomaankaupasta.

Kehityksen pallo vierii edelleen
Ratkaisu100:n ryhmänläisten vastuulle.
Miten me pystymme luomaan pehmeitä
työkaluja auttamiseen?

Miten lisäämme pehmeitä työkaluja ihmisten
osaamiseen, oppimiseen   ja aktivointiin?

MISTÄ RAKENNAMME

KAIKILLE INTOA KASVUUN?

Lopuksi: Me kaikki olemme jo onnistuneet
lisäämään pisteitä yli 10,  kun olemme
mukana  ajattelemassa ja ratkaisemassa
elämämme asiaa.