Share |

Kasvua ja menestystä...
saadaan varmasti

Keskustelut velasta ja kalleudesta ovat tärkeitä
(KIRJOITUS Suomenmaa)

Internet_auttaa_violetti.JPG

ULKOMAAT ODOTTAVAT...

Talouden asiantuntijat Suomessa ja Euroopassa pitävät  tärkeänä, että Suomessa poistetaan velkaisuutta
ja  halvennetaan tuotantoa.

Ulkomailla tavaran ostajat ovat odottaneet jo kauan, että
suomalaisten työntekijöiden
tuotteet  ja palvelut 
saataisiin
halvemmiksi 15-20 %. Kallis 
tuotanto  menettää luottamusta.

Suomessa uskotaan edelleen, että
yhteiskuntasopimus
saadaan keskusteluun.
4 kuukauden neuvottelu ja
ymmärrys
epäonnistuivat, vaikka sopimus pyrki
vähentämään
  köyhyyttä ja eriarvoisuutta.
Myös  talouden kasvu epäonnistui.

Suomi_nousuun_3_vie_.JPG

VIENTITULOT  LUOVAT HYVINVOINTIA

Sipilän hallituksessa on tuotu esille, että
suomalaiset
ovat jääneet saamatta 30
miljardia euroa tuotteiden
myynnistä
ulkomaille noin 6 vuoden aikana.

Suomi tarvitsee nyt tuloja ulkomaan viennistä.
Harvat
puhuvat, mistä saisimme lisää tuloja,
jotta palveluita  ja etuja
  voidaan jakaa
kansalaisille. Vaalipuheet ovat  jo
 
vilkastuneet.

Kotitalouksissa, yrityksissä ja valtiossa on sama
talouden pito. Kun on jo velkaa ja päivittäiset menot
ovat suuremmat kuin tulot, on pakko vähentää
menoja. Kun perheellä on suuret menot, menojen
vähennykset pitää keskustella. Myös valtiossa
keskustelua pitää
  jatkaa, mistä saamme tuloja
lisää ja jatkuvaa velkaa pois.

Seppo Korpela

Nokia