Share |

6.    Pois 8 miljoonaa
ongelmaa.  Ongelmat
haittaavat elämäämme

8_miljoonaa_ongelmaa_pienem_s_1.JPG

Suomen valtiolla on noin 30 pääongelmaa,
jotka   ovat esteenä kansalaisille. Tarvitaan
uusia työtapoja  parantamaan OSAAMISTA,
kehitystä, talouskasvua  ja hyvinvointia.

Ihmisillä ja yrityksillä on vähintään 2
pääongelmaa.   (Poisluettuna lapset,
terveydenhoidon ja sosiaalihuollon ihmiset).

Lasku tekee 8 miljoonaa estettä, haittaa,
ongelmaa ja harmia, jotka 
heikentävät
osaamista,  oppimista, kasvua  ja kehittymistä
parempaan päin.

Ulkopuoliset voimavarat

sinulle puuttuvat

Näin suuren määrän uudistamiseen ei ole
mahdollisuuksia eikä
   resursseja. Ihmisten 
olisi  hyvä ratkaista itse ongelmat – helposti.

Onnistumisia on paljon. On testattu.

Puhuminen_onnistuminen.JPG

YK:n palkkaama ohjaaja Timo Niklas-Salminen,
paransi osaamista
  mm. Kiinassa. Hän laittoi
ihmiset ajattelemaan itse:

Mitä sinun  elämällesi alkaa tapahtua, JOS
ei saa  lisää onnistumisia työssä,
vapaa-
aikana, perheen  kanssa, avioliitossa  jne.?

Mitä seuraa minulle, jos ei tule
onnistumisia, eikä ongelma poistu?

Suuria tuloksia tuli todistettavasti.  Hän loi
aluksi luottamuksen, uskottavuuden ja
vakuuttavuuden, kun toimi 
ja näytti
työntekijöille uusia työtapoja.

1.  Uusi työtapa  siirretään nettiin. Paljon
kehitysideoita.

Timo Niklas-Salminen  meni samalle tasolle ja
ihmisten mukaan. Hän
  näytti uudet työtavat,
miten saat työ tehty paremmin.

Työntekijöiden palaute: Kukaan ei ole
aikaisemmin näin toiminut eikä näyttänyt.

1 metrin päähän meneminen lisäsi oppimista
ja uskottavuutta.

UUDISTAJA_Oikeita_ratkais_Mouhijarvi__s_1.JPG

Uusi työtapa:  Työt menivät

eteenpäin

 

Timo Niklas-Salminen kokosi kiinalaisia
yritysjohtajia kokoukseen. Hän antoi johtajille
vain
  3 kysymystä ja perusteli kysymyksiä. Sen
jälkeen hän siirtyi kokoushuoneesta
  pois.
Kiinalainen elämäntapa ei ole nauraa, mutta nyt
kuului johtajilta isoja
  nauruja.

TNS ei pitänyt 1,5 tunnin luentoa tai esitelmää.
Vaan esitti kysymyksiä.
  Hänen ideansa on
innostaa ihmiset puhumaan yhdessä. Sen
jälkeen  hän
  menee  eri huoneeseen.  Syvällinen
innostus alkaa.

1. Mikä haitta on kasvamassa suureksi
ongelmaksi, jos emme onnistu
poistamaan
haittaa?

Yhteistyota_s_sininen_1.JPG

2. Mitä tuloja jäämme vaille?

3. Mitä ongelmia tulee, jos ei ole näitä
tavoitteita saavuteta?

4. Mitä seuraa, jos ei ongelmia poisteta? Mitä
euraa meille,   jos emme menesty?

5. Mitä ongelmia tulee yritykselle?

6. Mitä ongelmia tulee työntekijöille, perheille
ja  työkavereille?

Digiohjelmat tuovat

apua

Digiohjelmalla on aina parempi muisti kuin
ihmisellä. Digi ohjelma auttaa ja
  ohjaa 24 / 7.
Työ helpottuu, koska monien ihmisten
parannus työt otetaan
  mukaan työssä.
Esimerkki: Elokuva-alan Uber ohjaa
käsikirjoittajaa, työntekijää,
  palvelun tuottajaa.
Valmis työ jalostuu korkealle asiakkaan
toiveisiin asti, koska
  automaatti muistaa ja
ohjaa palvelua.