Share |

TALOUS KASVAA: syntyy turvallisuutta, tuloja, työpaikkoja

We Can Do It

saksa_taulukko_uusi

Talouden kasvaminen on välttämätöntä joka valtiossa


Kun talous kasvaa = tehdään työtä - syntyy työpaikkoja ja turvaa.
Toimeliaisuus saa rahan virtaamaan,  ja verotuloja kertyy.

Silloin valtio voi tarjota  koulutusta, terveydenhoitoa, sosiaalista
turvaa; voidaan rakentaa  teitä, koteja yms.

Talouden kasvaminen on välttämätöntä yrityksille, työntekijöille
ja kaupungeille.   Myös ilmaston suojelu vaatii rahaa.

UUSI TALOUDEN OPPI

Kaikki toimeliaisuus kasvattaa taloutta

Vanha oppi Kun teet työtä, talous kasvaa.
Ostat (tarpeellisia) tuotteita ja palveluita - talous kasvaa.


Tutkimus: Kaikki muukin toiminta auttaa talouden kasvua -
myöhemmin. Hyötyä syntyy A. heti B. vuoden aikana tai
C. usean vuoden päästä

  • Opiskelet, kehität itseäsi, harrastat - talous kasvaa.
  • Kun käy kuntosalissa, kävelet, urheilet, hoidat

         terveyttäsi, talous kasvaa.

  • Vähennät jätteiden syntymistä, tuotat vähemmän jätettä,

        suojelet ilmastoa - talous kasvaa. 

  • Autat ja tuet nuoria elämässä -   talous kasvaa.
  • Autat kaiken ikäisiä ihmisiä, palvelet ihmisiä hyvin - talous kasvaa.
  • Keskustelet ihmisten kanssa, ratkot ongelmia,

        suunnittelet elämää - talous kasvaa.

  • Perustat perheen - talous kasvaa.
  • Viihdyt vapaa-aika, rentoudut, keräät voimia - talous kasvaa.
  • Olet ahkera opiskelussa, työssä, harrastuksissa, avioliitossa,
  • lasten kanssa yms. - talous kasvaa


Takuu:
 
MAAILMA PARANEE
TURVALLISUUS LISÄÄNTYY
TYYTYVÄISYYS KASVAA

Viisas korjaus kiinalaisilta ja saksalaisilta opiskelijoilta:

Kun toimit työssä tai vapaa-aikana, on noudatettava
hyviä käytöksen tapoja ja viranomaisten lakeja. Ei
esimerkiksi saa olla vale   lääkäri, (Suomessa toimi 2000-luvulla).

Maailman nuorisolla on terävät ajatukset. Olen varma:
Nuorten Päät eivät ole täynnä luuta, Vaan viisautta.


Maailmalla taloudet eivät mene kriisiin, jos valtiot, kaupungit
ja kuluttajat  kuluttavat sen verran, mitä tuloja tulee.
Tasapainossa tulot ja menot.

Vuonna 2008 alkanut talouskriisi olisi estetty, jos tulot ja
menot olisivat   olleet tasapainossa.

Nuoriso ei ole tehnyt maailman talouksiin velkaa, on pitänyt
tulot ja  menot tasapainossa, on tuonut uutta osaamista
työelämään ynnä muuta.

Talous kasvaa: tulee turvallisuutta, tuloja ja
työpaikkoja