Share |

12. Young people must win more

Young people must win more

Economic growth and increasing safety,
are not difficult things.

Photo 1:Economic growth will give wings
to people's lives

Innostavaa_oppimista1.JPG

We need the reformers,
not the  negative people

When the laws of the State and activities are
directed  right, the economy grows, there will
be  and jobs.

Benefits will begin to be created throughout the
party, most young people.

The reasons for the crises in the world are the
same. I have  met  a number of experts  /
I have  been in contact with.

The beginning of the crises in the world has come
to the States  in the event of excessive expenditure.

The State money wears out more than the money 
coming in

Taxpayers have brought money to the Treasury.
The same money is shared out politicians who
do not  understood to maintain the balance of the
money.

Income  and expenditure shall be in balance, then
the economic lives a healthy life.

Many of the municipalities, cities and States are
spending more  money, what the taxpayers are
paying for their coffers.

Photo 2.Good training: the revenue and
expenditure in balance

TasapainoHyva_Sininen2.JPG

It is a pity, when thousands of makers fail to down
the development of the economy.

When the economy is being developed,you continue
to  have problems – for many years.

In particular, young people and the work started to have those who suffer, because life is only
the beginning

It is a pity, when thousands of decision-makers fail
to down economic development efforts. When the
performance of the economy is not developed,
problems persist - for years.

Young people and work started to have ones  to
suffer, because life  is only the beginning.

The difficulties are undermining down young people,
and European life – everyone's life.

Photo 3.

The new methods of work will give a
competitive advantage to the workers
and businesses

Uudet_tavat_menna_eteen_engl2.JPG

The cause of the problem can be found in the
democracy.  In  order to politician access to
continue its work, the perks and free the services
are promised.

THERE DOES NOT SAY WHERE THE MONEY IS
GOT  to services.

The human race problem: politicians promise more
and more  benefits and free benefits to the voters.

Politicians have said:

There is not respect for the up me, I losethe value
of the man down, IF I PERMIT, EVEN IF the the
State does not have the in the interests of the voters.

Politicians have said to me is not respected up, I lose
the human value down if I do not promise, although there is no
promise of benefits.


Economic growth may be money rolling around,
inequality and poverty will fall down, when business
taxation is reformed.

If the company creates jobs, improves the production
facilities, improve the content of the products and
services,  the tax authorities may not leave the money
on the development of the company.

Economic growth has the money to rotate around,
inequality and poverty will be reduced down to the
corporate tax reform.
If a company creates jobs, improves the production
facilities, to improve content products and services,
the tax authorities may not leave money on the
development of the company. Seppo Korpela, Nokia,
Finland


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Turvallisuutta lisäävä talouskasvu


Talouskasvun ja turvallisuuden lisääminen
eivät ole  aina vaikeita töitä tehdä.



Talousopissa on ollut jo 60 vuotta sama kaava.
Kun talouden lait ja toiminnat on säädetty oikein,
elämä yhteiskunnassa vilkastuu, syntyy
talouskasvua ja työpaikkoja. Hyötyä lisääntyy
kaikille osapuolille.

Nuorille_tulev_3_kopio.JPG

Maailman kriisien syy tiedetään useita
vuosia  etukäteen.
Olen tavannut
useita  asiantuntijoita/ olen  ollut
yheydessä.

Maailman kriisien alku on tullut
valtioiden  liiallisista menoista: 
Valtiossa  Rahaa  kuluu enemmän kuin
rahaa tulee.

veronmaksajat ovat tuoneet Rahaa valtion
kassaan.  Samaa rahaa ovat jakaneet poliitikot,
jotka eivät ymmärtäneet säilyttää tasapainoa
rahan kanssa. Tulot ja menot on oltava
tasapainossa.

Monet kunnat, kaupungit ja valtiot kuluttavat
enemmän rahaa, mitä veronmaksajat maksavat
näille.


TARVITSEMME HENKILÖITÄ, JOTKA KEHITTÄVÄT
YHTEISKUNTAA ETEENPÄIN.

On ikävää, kun tuhannet päättäjät laiminlyövät
talouden kehittämistyötä. Kun ei kehitetä
talouden hoitamista, ongelmat jatkuvat.

Vaikeudet heikentävät erityisesti nuorten,
yritysten
ja koko eurooppalaisten elämää.

Syy löytyy demokratiasta. Jotta poliitikko
pääsee jatkamaan työtään, luvataan
etuisuuksia  ja ilmaisia palveluita - velaksi.

EI SANOTA MISTÄ SAADAAN RAHAA,
MISSÄ RAHAA  TEHDÄÄN

Ihmiskunnan ongelma: Poliitikot lupaavat
yhä  enemmän etuja ja ilmaista palvelua
äänestäjille. Vaalirahaa tarvitaan vähemmän...


Poliitikot ovat sanoneet: minua ei kunnioiteta,
menetän ihmisen arvon alas, JOS EN LUPAA,
VAIKKA EI OLE RAHAA etujen lunastamiseen.

Maailman talous  saadaan kuntoon, eriarvoisuus
ja köyhyys  vähenevät, kun yritysverotus uudistetaan.

Kun luo uusia työpaikkoja, varmistaa tulevaisuutta,yritystä ei saa alkaa verottamaan.

Kun yritys luo työpaikkoja, parantaa tuotantotiloja,
parantaa tuotteiden ja palveluiden sisältöä, jotta
myynti lisääntyy ym. verottaja ei vie rahoja
elämän auttamisesta pois.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat vakuuttaneet,
että velkaisuus vähenee ja talous luo turvallisuutta,
jos yrityksien toimimiseen annetaan enemmän
mahdollisuuksia.

Turvallisuutta ja talouskasvua tulee – ja on
todisteita: Pienille ja keskisuurille yrityksille
annetaan mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja.

Yrityksille annetaan enemmän mahdollisuuksia
toimia. Poistetaan esteitä yritysten teiltä.
Kaikki hyötyvät.