Share |

Pelastussuunnitelma


Pelastussuunnitelma   Ilmainen   Näin
suojellaan ihmisiä

Ota tästä kopio ja säästä 1500 e

Pelastussuunnitelmaa voidaan käyttää maailmanlaajuisesti.
Tämän Suojelusuunnitelman ja Pelastamissuunnitelman
voi vapaasti kopioida tästä. Pelastussuunnitelman laatiminen
maksaa – sisällöstä riippuen – 1500 – 2000 e. Lahja Teille.
Lähde on tuotava esille näkyviin: www.spyfilmfinland.com
Kirjoitin sen itse, 16 sivua.

Miksi itseä pitää suojella?
___________________

Tämän Pelastussuunnitelman on laadittu siten, että
henkilökunta  
kiinnostuu ja ottaa vastaan vahinkojen
ennakointia ja 
ja vaarojen torjuntaa. Tarkoitus ei ole luoda tekstiä, jota ei lueta.  Ihmiset on
saatava innostumaan ja kiinnostumaan oman yrityksen

turvallisuudesta, palon ja vahinkojen estämisestä.

On kuullut ja tiedän käytäntöjä, että työntekijät

eivät ole tarpeeksi innostuneita lisäämään tietoa
itsensä ja yrityksen suojelusta. Siksi pitää muuttaa
kirjoittamisen tapaa. Innostaa ja motivoida.
Aluksi puhutaan työntekijöiden kannalta vahinkojen
ennalta   ehkäisystä.  
Turvallisuussuunnitelman
toinen osa on    palokunnan ja muiden osuutta.

Joka hetkeni turvallista

      Tämän Pelastussuunnitelma on
      yrityksen, henkilökunnan
      ja toimintojen auttamista

__________________________________

Kun ihminen kulkee, vaikuttaa, tekee työtä, ajaa autoa,
nostaa,
nousee korkealle jne., on ihminen aina vaarassa
joutua  
onnettomuuteen.
Voi myös syntyä suurempi onnettomuus, jossaminun lisäksi
joutuu vaaraan läheisiäni, työkavereita ja
tuntemattomia ihmisiä.


Mitä erilaisempia onnettomuuksia tulee niin lapsille,
aikuisille,
perheille, väkijoukoille. Uutisia vaaroista syntyy
jatkuvasti.

Olet onnekas, jos olet säästynyt, kun
sinulle 
tai läheisillesi ei ole sattunut
vakavia vahinkoja.

Suurempaa onnea ja viisautta on, kun pystyt
etukäteen ajattelemaan ja estämään itsellesi
tai muille tulevia vahinkoja.

Kun joudut tapaturmaan, syttyy tulipalo ja tulee jotain
suurempaa vahinkoa, palokunta ja ambulanssi eivät
kovin nopeasti tule paikalle. Esimerkkilaskelma näyttää,
miten nopeasti saisit apua, jos kotisi / yrityksesi
osoitteessa sattuisi jotain tai syttyisi tulipalo:


1. Huomaat onnettomuuden                                            1 minuutti

2. Soitat 112 palokunnan tai ambulanssin                      1 minuutti
3. Hätäkeskus siirtää tiedon palokunnalle ym.                1 minuutti
4. Paloauto, ambulanssi lähtee                                       1-3 minuuttia
3. Ajoaika kotiisi palokunnasta
      1minuutti x ajokilometrit _____ km =                           minuuttia


Saat apua
                  Minuutissa

Joka hetkeni turvallista
_______ minuutissa

Pelastussuunnitelma

Ennakointi vahinkojen varalta on hyvää elämäntaitoa ja viisautta.
Tämän lausui henkilö, jonka koti paloi ja lapsista 3-vuotias menehtyi.
Kun joku joutuu onnettomuuteen, osaatko auttaa ja pelastaa
ihmisiä?

Onnettomuuksien ja vahinkojen ennakoinnilla vältän, että joutuisin
vaikeuksiin. Jos vahinko, tulipalo, tapaturma ym. tulee, pystyn
auttamaan läheisiäni, lapsiani, perhettäni, työkavereita ym.
Jos sattuu tulipalo, työtapaturma tai muu vahinko, pelastajan tulo
kestää ja kestää. Vaikka toimit nopeasti, nopeudestasi ei ole
apua.

On viisautta estää onnettomuuksia:

1. Huomaat onnettomuuden 1 minuutti
2. Soitat 112 palokunnan tai ambulanssin 1 minuutti
3. Hätäkeskus siirtää tiedon palokunnalle ym. 1 minuutti
4. Paloauto, ambulanssi lähtee 1-3 minuuttia
3. Ajoaika tänne 1minuutti x ajokilometrit


Apu tulee kotiin/ yritykseen 
10 minuuttia
Yhteensä kului aikaa n 15 minuuttia

Siksi sinun pitää oppia perustietoja ja taitoa
auttaa lähimmäisiä, kun vaara on tullut.Väärä mielikuva:
Teollisuushalli on palamatonta - ei palovaaraa.

Tieto on väärä. Teollisuushallissa on palavaa materiaalia. Vaikka
pieni osa palaa, syntyy palosavuja ja myrkyllisiä kaasuja. Koko
tila voi täyttyä savuista ja kaasuista. Savussa ihminen alkaa yskiä,
voi huonosti.

Palaessa syntyy häkää; Häkä tappaa. Häkä menee

verenkiertoon 220 kertaa paremmin kuin happi. Kun palavasta
tilasta poistuu, sulje ovet, jotta palo ei saa happea.
Esim. kun vanhanajan televisio paloi, syntyi 3 omakotitalon tilan
verran myrkyllisiä palokaasuja (testasin). Savuavasta tilasta pitäisi
poistua matalana kontaten, jotta ei hengittäisi myrkyllisiä kaasuja
eikä alkaisi yskiä.


Voitko joutua onnettomuuteen ja

miten selviät siitä?


Tee laskelma, kuinka kauan menee avun tuloon, kun kotonasi
sattuisi  
jotain. Arvioi kilometri, Apu tulee on noin
______ minuutissa


tai kun onnettomuus sattuu liikenteessä,

20 km päässä palokunnasta
Vastaukseni
______ minuutissa.


Millaisiin onnettomuuksiin olet jo joutunut? ... tapahtuma-aika.

Mitä taitoja silloin osasit?
Mitä taitoja sinulta puuttui?
_________________________________________________________


Sanotaan, että Vähältä piti onnettomuuksia sattuu noin 8

kertaa enemmän. Liikenteessä tulee vaaratilanteita, kun toiset
eivät huomioi muita autoilijoita. Liikenteessä kulkee paljon auton
ajajia, jotka eivät välitä muista ihmisistä.


Arvioi, mihin onnettomuuksiin olisit saattanut joutua elämäsi

aikana? Mitä tietoja ja taitoja sinulla on ollut eri vuosina, jos
olisit joutunut vaaraan?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Tee arvioita, millaisia onnettomuustilanteita voisi sattua
työpaikallasi  tai kun toimit kotona uudessa työssä.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Toimenpiteitä, miten ennalta ehkäistään, ettet joutuisi
työpaikallasi kotonasi, matkoilla vaaraan tai vaaran alaiseksi.

Kerro onnettomuuden nimi
KERRO Ennalta ehkäisyt,
pelastavat työtehtävät

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Puhelinnumeroita ym.
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Meidän pelastuslaitoksemme on
Yleinen numero 112Palokunnan nimi
______________________________________________________
Sairasautot, palokunta tulee:
_____________________________________________________________________
Turvallisuudesta vastaavat henkilöt
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Lisäaineista on käyttöturvallisuusliitteet
Myrkkytietokeskus Suomessa  (09) 471977

Tulipalot

Kun ihmiset joutuvat liikenneonnettomuuteen, tulipaloon tai
tapaturmaan, ei onnettomuuden hetkellä osatakaan toimia
eikä auttaa oikein. Onnettomuus on uusi tilanne ja tulee
yllättäen. Siksi pitää etukäteen ajatella ja pohtia, miten
toimin, kun vaara tuli.

Tässä on muutamia esimerkkejä, miten on toimittu väärin:
Kodissa syttyi tulipalo, soitettiin palokuntaan seuraava viesti:
Putajassa on tulipalo. (soittaja hätääntyi)
Ja henkilö sulkipuhelimen. Palokunta ajoi Putaja -nimiseen
kylään. Tulipalo  
oli Putaja-nimisessä kodissa. Koti ehti palaa,
elettiin vuotta  
1982. (Sulje puhelin hätäsoitossa vasta, kun
saat luvan.


Pelastushenkilöitten pitää tietää monia asioit, kun soitat...)

Kalliopolulla Tytär katsoi muualle ja putosi kävelytieltä ja löi
päänsä kiveen.

Sairaanhoitaja -äiti meni shokkiin, ei tiennyt
auttaa.
(verenvuoto pitää estää.)
Kannoimme loukkaantuneen
merivartioston pelastusveneeseen.


Rakennuksissa on palavaa aineita: irtainta, tuotteita, huonekaluja,

muovisia tuotteita ym. Palavat aineet on hyvä tietää etukäteen –
ennen tulipaloa. Yrityksen rakennukset ovat betonia, jolloin
rakenteet eivät pala, mutta irtain on tulipalossa vaaran synnyttäjä.
Rakennuksen sisällä olevat aineet palavat ja syttyvät herkästi
palamaan. Palavat aineet voivat palaa ”iloisesti”. Palosta
syntyy myrkyllisiä kaasuja, jolloin niiden hengittäminen heikentää
ihmisen voimia liikkua vaarasta pois. Tätä ei aina tiedetä.

Rakennus    Palavat aineet
A ja B
Vaikutus

Toimenpiteet

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Kemikaalit ja muut kemialliset aineet

Toimenpiteet (poisvienti)
tulipalon sattuessa:
Kemikaalien vaarallisuus

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Vaarat onnettomuudet (putoamiset, savukaasut, sähköiskut yms.)
Mitä toimenpiteitä tehdään, jotta tiedetään ja estetään onnettomuuksia
ENNAKOLTA.
Palavia aineita ovat
Esimerkiksi Nestekaasupullo
räjähtää tulipalossa. Palavat nesteet, bensa kiihdyttävät tulipaloa.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Yrityksessä, kotona on käyty läpi Pelastussuunnitelmassa olevia
asioita.
Korjaustoimenpiteitä on


____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Jos sähköt katkeavat, on varauduttava etukäteen pimeään oloon.
Tiloista poistuminen  
pimeällä tuottaa vaikeuksia.
Merkitään huomioväriraidalla, pimeässä kulkusuunnan näyttäviä
kilpiä Ulos tätä tietä.

Sähkölamppuja asennetaan huoneisiin. Sähkölampun sijainti
on
merkitty sanalla   Tämä on pelastussuunnitelmaan kuuluva
sähkölamppu. Käytetään vain hätätapauksessa.


Yrityksen yleistiedot

Sijainti
_________________________________________________
Sähkön katkaisu, pääkytkin sijaitsee

_________________________________________________
Sähköä tulee
_________________________________________________
Veden pääsulku on nro
_________________________________________________
Henkilökunnan määrä
_________________________________________________

1. 2. Varalla
3. Jokaisen henki pitäisi olla turvallista
4. Osoitteita, hälytysnumeroita, poliisi
5. Kuinka nopeasti saat apua?
6. Miten toimit, jos tulipalo ym. tulee?
7. Mitä vaaroja työssä, ympäristössä... voi tulla?
8. Lisää tietoa on jo kerätty ennen vahinkoa
11. Toimintaohjeita, kun tulee eri vahinkoja
12.
13. Vaativaa tietoa ihmisten pelastamisesta
14. Suojelussa ja ennalta ehkäisyssä voi lisätä laatua
15. Syttyvät aineet ja vaaralliset kemikaalit hankalia
16. Pelastussuunnitelma
Pelastussuunnitelman seuraavat kehityshankkeet
Tehdään muistiinpanoja

Yrityksessä järjestetään oma palotarkastus vuosittain
Suuntaus palosuojelussa on menossa yrityksen vastuulle.
Vastuun 
ottaminen muuttaa yrityksen toimintoja. Tietämys
ja kokemus alkavat  
lisääntyä ennalta ehkäisevässä suojelussa.
Kun hallitaan suojelua, 
vältetään myös onnettomuuksia
tulevaisuudessa.

Auditoiva palotarkastus on lisääntymässä

Audiointi tarkoittaa, että yritys suunnittelee ja tekee itse
omaan sisäiseen
palotarkastuksen. Tehdään luettelo, mitä
yrityksen kohteita tarkastetaan.  
Omassa palotarkastuksessa
on pohdittava, miten toimia, jos tulipalo tai
muu onnettomuus
tulee. Arvioinneissa on syntynyt paljon kysymyksiä,

parannusehdotuksia ja on huomattu epäkohtia.

Omat palotarkastukset   ovat lisänneet innostusta ja
keskusteluja. Katson, että keskustelut ovat
olleet antoisia.

Kun pelastussuunnittelussa ja katselmuksessa on tullut esille
puutteita ja 
epäkohtia, pystytään ne ratkaisemaan helpolla
johtamistavalla:

8 askelta epäkohdan poistamiseen.Tämä johtamistapa on automaattisesti toimiva ja innostaa
kaikkia - myös 
työntekijöitä tulemaan turvallisemman
ympäristön luomiseen. 
Lyhyesti  sanottuna 8 askelta ongelman
poistamiseen toimii niin, että etsitään 
puutteita, joita tulee
turvallisuudessa. Pohditaan, mistä ongelma

johtuu. Mitä tulee henkilökunnalle, jos esim. tulipalo syttyy.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Aina on yrityksen palosuojelussa ja turvallisuuden parantamisessa
puutteita. 
niistä tehdään merkintä pöytäkirjaan ja puute poistetaan
tiettyyn päivään 
mennessä.Aluepelastuslaitos on siirtämässä
vastuuta yrityksille pelastustöissä.Vuonna 2011 on tavoitteena tarkastaa yritykset 60 kuukauden

tarkastusvälein. Alueella toimii 300 yritystä, yritys tarkastettaisiin
noin
5 vuoden välein.


Aluepelastuslaitokset ja palokunnat hoitavat tehtäväänsä laadukkaasti,

mutta käytännössä ei ole aina mahdollista saada tietämystä satojen
yritysten sisäisistä asioista.

Kun tulipalo tulee, ei ole varmaa, lähteekö  sammutustyöhän
palohenkilökuntaa, joka tietäisi yrityksen X sisäisiä
asioita.
Tietävä henkilö voi olla lomalla, aamuvuorossa, muissa töissä.

On viisasta, että Vastuuta tulipalojen ennaltaehkäisystä siirretään
yrityksiin.

Yrityksille määritellään riskiluokka, ennalta
ehkäisevän suojelun osaamistaso

Omassa sisäisessä suojelusuunnitelmassa arvioidaan yrityksen
riskiluokka, vahinkoluokka. Tällainen arviointi innostaa, motivoi
ja antaa syyn alkaa tehdä turvallisuutta ympäristöön..
Yritys saa vähän pisteitä ja sen turvallisuustaso on alhainen, jos
pisteitä kertyy alle 20. Jos yrityksessä ei tehdä sisäisiä
palotarkastuksia, ei poisteta huomattuja epäkohtia, ei lisätä tietoa
ja taitoa tulipalojen ym. vaarojen ennaltaehkäisystä, yritys
arvioidaan 
riski/vahinkoluokalla. Jos yritys ei ota vastuuta
ennalta 
ehkäisevästä palosuojelusta, yrityksen riskiluokka
kasvaa. Hyvä taso on 1
huono yrityksen suojelutaso on 5.
Taulukossa on enimmäismäärä pisteitä, joita hyvin tehdystä
työstä saa.  Riskiluokka Vaaraluokka Tehty paljon
ennaltaehkäisyä

1.   Paras luokka

Yrityksen johto on kiinnostunut ja innostunut
palosuojelusta ja ennalta ehkäisevästä
palontorjunnasta / turvallisuudesta.

Enimmäispisteitä saa                                                     30 _______
Yrityksen johtoon lisännyt
tietoja ja taitoja turvallisuudesta.                                   8 _______

Yritykseen tulee palosuojelualan lehti/lehtiä                 5 _______

Kurssitetaan henkilöitä,                                                 10 ______

Yritys laatii mieluimmin itse Pelastussuunnitelman      

Yrityksessä on henkilöllä työnimike palopäällikkö yms. 10 ______

Tehdään useasti sisäisiä palotarkastuksia                      8 _______

Kun löytyy sisäisistä palotarkastuksissa puutteita,
puutteet kirjoitetaan ylös, poistetaan, raportoidaan      7 _______

Muut kehitysasiat                                                           7 _______

Tehdään uusia kehitysparannuksia palosuojeluun         5 _______

Kun pisteitä tulee 90, yritys/ henkilökunta kuuluu
parhaaseen 1. luokkaan.

2. vaaraluokka     70
4. vaaraluokka     50
3. vaaraluokka    30
5. vaaraluokka    20


5. luokka, turvaton yritys, turvaton olo ihmisillä
Sisäisen palotarkastuksen kehityshankkeita Yrityksessä
on kaksi Pelastussuunnitelmaa. Yksi on yrityksessä

toimistossa, Toista säilytetään jossakin lähettyvillä.
Kun   palokunta 
tulee, on henkilön oltava vastassa ja
neuvomassa. Kädessä on 
Pelastussuunnitelma.

Henkilö opastaa ja kertoo heti avustajille
Tässä on yrityksen yleiskuva, rakennukset
Tulipalo on tässä.

Vaaralliset kaasupullot ovat rakennuksessa
Vaarallisia kemikaaleja ei ole
Öljysäiliöt ovat tässä...

Kehitysasioita on tullut henkilöiltä, mm.
On ajateltu sellaistakin, että yhdessä sähköpostissa olisi lyhyesti
tietoja yrityksestä. Sähköposti lähetettäisiin paloautoon. Kehitettävä.
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________