Share |

Päivät onnistuvat, jos.


Kun kirjoittaa ylös suunnitelman, mitä teen tai
harrastan tänään, tyytyväisyys ja onnistuminen
lisääntyvät


Ihmisille ei ole paljon opetettu, miten pitäisi päivittäin
toimia ja miten elämää elää. Työtapoja ja elämäntapoja
voidaan oppia elämään paremmin, jolloin päivistä
tulee onnistuneita.

Henkilö saa tyytyväisyyttä, kun päivän asiat edistyvät
hyvään suuntaan. Työ palkitsee tekijää.

Jotta päivä onnistuu, laaditaan - yhdessä paperille ja
sähköiseen muotoon,
     o miten toimin
     o mihin tärkeään työhön tai tavoitteeseen suuntaan
        aikaani ja tarmoani, koska ei energiani riitä kaikkeen
        suuntiin ja tehtäviin.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Ajankäytön tavoista tulee kysymyksiä

Onko minun työtapani ja ajankäyttöni muiden nähtävissä
ja mihin tavoitteisiin suuntaa aikani?

(Päätavoite on, että onnistutaan ja luodaan menestystä
muille)

Usein jo pelkkä ajattelu tavoitteista, muistiin kirjoittaminen
ja puhuminen lisää onnistumista = tavoitteeseen pääsyä.
_________________________

Internet tai tietokoneohjelma lisätään
luoviin töihin

Töissä pystytään vähentämään epäonnistumisia.
Ohjelma neuvoo välttämään vääriä tapoja ja ajankäyttöä.
Epäonnistumisten vähentäminen on outoa työtä.

Tavoitteena on vähentää yllätyksiä ja ongelmia
pyritään arvioimaan etukäteen, jolloin ongelmien
ratkaisut onnistuvat helpommin. Aikaa kuluu
vähemmän ongelmien kanssa olemiseen.

Yllä oleva Ohjelma kuuluu LAADUN
PARANTAMISEN JÄRJESTELMÄÄ
N

Minulle tuli moitteita. SYY: Elämään kuuluu
muutakin   kuin työnteko

Laaturyhmässä on keskusteltu elämänarvoista.
Keskustelussa tuotiin esille kritiikkiä. Elämänarvoihin
kuuluu, että työn toinen puoli on mukana: perhe,
lapset, vapaa-aika, terveydenhoito, harrastukset ym.

Näistä ihmisen toisista laatutekijöistä riippuvat
Työn tuottavuus, työssä onnistuminen, kekseliäisyyden
esilletulo, työssä jaksaminen ym.

Kun ihmisellä on tavoitteita, niitä pitäisi olla 1-2,
ei kymmeniä. Eteenpäin pitäisi viedä vain muutamaa
kehitysasiaa työssä tai vapaa-aikana.

(Anni Karilahti kertoi... oppeja: miten esimerkiksi
pystyy laskemaan painoaan, kirjassa).