Share |

Elinkeinoelämän kanssa parannusta

Elinkeinoelämän ääni on kuuluttava kulttuuripalveluissa

RAHOITTAJAT ja yritykset ovat toivoneet, että tehdään
arvioita, miten esimerkiksi elokuvan onnistumista voisi
PARANTAA ja etukäteen pisteyttää. On kaikkien etu,
myös työntekijöiden, kuluttajien ym. , että parannetaan...
On toivottu, että esitetään, puhutaan ja tuodaan esille
kehitystä:

o Laadun parantamisen ohjelma hyödyttää kaikkia

o Ei rasismia

o Ei terrorismille

o Ei vähätellä naisten osuutta kulttuurissa

o Jatkuva oppiminen ja kehittyminen elämäntapa

o Ei salata ammattitaitoa, luodaan esille kehitystyötä

o Edistetään nuorten ammattitaitoa

o Turvallisuutta lisäävää talouskasvua
(tarkoittaa: pyritään saamaan kulttuuripalveluista
tuloja muistakin maista, valuuttatuloja)

o Edistetään kaupallisia suhteita, luodaan hyvää mielikuvaa
Saksan yritykset: Jos esimerkiksi kauppasuhteet katkeavat
Venäjän kanssa, menetetään 300 000 työpaikkaa

o Kulttuuripalvelun sisältö on elämänmyönteistä
Jännitystä, hauskaa, naurua, uutta, kiinnostavaa tarinaa ym.

o Lisätään avoimuutta