Share |

2. Uber of the film field

Uber of the film field more
success

Innovaatiot_tuovat_musta.JPG

Innovations, system of the improvement
of the quality, control of the digital
programme  and the planning builds Uber
of the film field.

Uber of the film field brings the new
approaches to the closed film field.

Help_3_kpl.JPG

Uber of the film field and refines more
productivity, success, service. The costs
decrease  and the product/ the service
develops forward.

Economic growth

All the parties benefit: financiers, investors,
consumers, spectators, workers, company,
advertisers, taxman. Also the professional
skill  will increase in an open system when
the digital programme advises and helps.

Young_are_not_a_threat_turk.JPG

Uber of the film field takes also the women
and young people into consideration 
impartially  ( = B - classifications not). The
removal of the group B  gives birth to the
dispute.

if information adds economic growth and
cures forward the employing of the
adolescents, the  valuable information will
not be hidden. Seppo Korpela Nokia Finland

The digital programme refines and shapes  a product
service. Uber of the film field advantages: The costs
decrease. The work is done in a new way. The
professional skill increases because the openness
increases. The advantage is created to many. The
valuable information is not hidden.

Elokuva-alan Uber lisää onnistumista

Innovaatioit, Laadun parantamisen
järjestelmä, digiohjelman ohjaus ja
esisuunnittelu rakentavat Elokuva-alan Uberia.

Elokuva-alan Uber tuo mukanaan uudet
työtavat suljettuun elokuva-alaan.

Elokuva-alan Uber lisää tuottavuutta,
onnistumista ja jalostaa palvelua
korkeammalle. Kustannukset vähenevät
ja tuote/ palvelu kehittyy eteenpäin.

Talouskasvua

Kaikki osapuolet hyötyvät: rahoittajat,
sijoittajat, kuluttajat, katsojat, työntekijät,
yritys, mainostajat, verottaja. Myös ammattitaito
lisääntyy avoimessa järjestelmässä, kun
digiohjelma neuvoo ja auttaa.

Elokuva-alan Uber ottaa huomioon tasapuolisesti
myös naiset ja nuoret (ei B-ryhmäjakoja).
Kiistaa synnyttää B-ryhmän poistaminen.

Jos tieto lisää talouskasvua ja parantaa nuorten
työllistämistä, tietoa ei saa salata.

Digiohjelma jalostaa ja muotoilee palvelua
eteenpäin
  tuotteeksi.

Elokuva-alan Uberin etuja:
Säästöjä syntyy
Työtapa uusiutuu.
Ammattitaito lisääntyy, koska
avoimuus kasvaa.

Työn hyötyä syntyy monille.
Arvokasta tietoa ei salata