Share |

Arvoa itsellesi


Tuloja saadaan elokuvasta, kulttuuriPALVELUISTA ynnä muista.
Ryhmässä on hyvä keskustella, miten rahan virrat vaikuttavat
yrityksen ja työntekijöitten arvoon. OLET SAANUT PALKKION
MUTTA MITÄ OLET ITSE ANTANUT VASTAPUOLELLE, kuluttajille.

dsc_0528.jpg

Menoja on tullut seuraavista
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
TULOJA on saatu
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Mitä sinä luovutit, annoit ammattitaidosta,kokemuksesta,
osaamisesta katsojalle,  kuluttajalle?

Yritys työllistää työntekijöitä. Ja samalla lisääntyy
ammattitaito, osaaminen tunnettavuus ym.

Nuoret alkoivat keskustella:

+  MITÄ ARVOA,
+  KESKUSTELUJA,
+  HMETELTÄVÄÄ
+  ELÄMYKSIÄ
+  NAURUJA
+  PAREMMUUTTA

KATSOJAT, KUULIJAT, LUKIJAT
SAAVAT Esim. ELOKUVASTA.
Näyttelet
Väkivaltaa elokuvassa
Olet väkivaltainen

                    Kysytään

                                                 Mitä arvokasta SYNTYI KATSOJALLE?
                                                 Kuinka paljon ammattitaitosi  lisääntyi?
________________________
Hinta, kun tuotettiin väkivaltaa

Arvioidaan
1 kiitokset
2 jännitys
3 mielenkiinto
4 uutuus
5 myyntimenestys
6 ammattitaidon lisäys

Nämä asiat pitäisi ymmärtää. Esimerkiksi verkosto on
helppo tapa keskustella. On kuitenkin huomattu, että
OMIA ongelmia, vaikeuksia on salattu eikä niitä
paljasteta keskusteluluissa.

Netissä verkostossa pitäisi olla yhdysmies, joka pyrkii
lisäämään avoimuutta paljastaa omia epäonnistumisia,
onnistumisia, moitteita, kehuja, isoja kuluta, vähän
hyötyjä ynnä muuta.

Verkostossa keskustelu pitäisi olla tuoreita kokemuksia,
mitä on koettu.
Voidaan sanoa, että uudistuksia myös vastustetaan.
Syntyy muutosvastarintaa, joka pystytään vähentämään,
kun osallistujat tietävät haitoista, kun ei tehdä mitään.

Arvoni arviointi

Arvoni nousee -menetelmä

Tehdään luettelo, mitä kuluttajat, katsojat, lukijat
arvostavat ihmisessä eli sinussa.
Keskustelussa voidaan tuoda esille (kulttuurin työntekijät) mm.
Henkilön

o ammattitaito
o laadun parantaminen
o katsojat kokevat jännitystä
o katsojat nauravat
o katsojat kokevat uutta ja mielenkiintoista jne.

Miten näiden tuottaminen, käytetty aika laatuun ja
parantamiseen muutetaan rahaksi, yrityselämän kielelle?

Nämä näkyvät ja näkymättömät ihmisen arvot ovat vaikeita
muuttaa euroiksi, koska pitäisi tietää ihmisten kiitokset,
suosiot, puheet.