Share |

Opettajien arvo on  sijalla  2

Opettajan vaikutus ihmisen elämälle
odotettua suurempi

Kyselyssä selvitettiin, mitkä henkilöt, henkilöryhmät tai
vaikuttajat ovat rakentaneet elämän onnistumista. Mitkä
henkilöt ovat antaneet ihmisille rakenteet onnistua,
menestyä tai rakentaa omaa elämää?

Vanhemmat ovat sijalla 1

Ensimmäisellä sijalla on tietysti vanhemmat, äiti ja isä.
Vanhemmat ovat sijalla 1, koska elämä on alkanut
vanhemmista. Kotona on ruokittu, eletty ja kasvatettu.

Mutta vanhempien jälkeen vaikuttajan veivät opettajat,
joita on suuri ryhmä antamassa esimerkkejä nuorille löytää
elämän polku.

oppil__opettaja_eng

Englantilaista koulunkäyntiä
vuonna   ...

2. sijalla opettajat

Kokonaisuutena opettajat saivat 2.7 sijan. Loppupäätelmä oli,
että opettajan esimerkillisyys ihmisenä on lisännyt oppilaisiin
samaistumista  (näetään elämä samalla tavalla).  Nuori ottaa
malleja opettajista ja lisään  oppeja elämää varten ja  rakentaa
elämän tikkaita ylöspäin.

Opettajilla tarkoitetaan aineenopettajia, luokanopettajia,
rehtoreita, erityisopettajia, lastentarhanopettajia tai muuta
henkilökuntaa.

liitutaulu__poika

Nainen tai mies kasvun antaja tai ei

Kolmannella ja varmalla sijalla oli aviopuoliso, jos avioliitto,
parisuhde on osattu elää rakentavasti. Mies ja nainen on
osannut kehittää yhdessä elämistä ja ongelmia on ratkaistu
vuosien aikana.

Aviopuolison merkitys katsottiin hyvin tärkeäksi ja puolison
merkitys alkoi kasvaa vuosien kanssa. Mutta parisuhteessa
miehen ja naisen elämäntavat alkavat kulkea myös vastakkaisiin
suuntiin. Riidat eivät tue eikä rakenna elämää. Riita vie
kasvun elämästä.

Koulutus tuo turvaa
toimeentulolle,
ammatille ja uralle
- kaikkialle

Koulutus ja opettajien työ antoi kaikkialle vaikutuksia,
joten toimeentulo, ammattitaito ja hyvät elämäntaidot
korostuvat selvityksessä.   Uran ja työpaikan vaikutus
sisältyi kaikissa vastauksissa.

Elämä rakenuu monesta
tapahtumasta.  Elämässä
on jo liikaa tarjontaa ja
tapahtumia.  Stop


Ihmisen elämän kaari, elämän pituus muodostuu monesta
suuresta tapahtumasta. Nuorena oli kaverisuhteet tärkeitä
ja toivat sisältöä elämään. Kavereilla oli tärkeä sija elämässä,
mutta vain nuorena. Kun henkilö menee ammattiin ja työpaikalle,
alkaa seurustella, perustaa perheen, syntyy lapsia, kaverien
merkitys vähenee.

Tilalle tulee suuria tapahtumia, jolloin häät, lasten syntymät, lasten
hoito, tulojen hankinta,   ura ym. Elämän lisäykset  vievät ja kulutavat
aivotyötä ja  suunnittelua. Energia kuluu suuriin asioihin. 

ELÄMÄMME NÄYTTÄÄ OLEVAN UUDEN TARJONTAA JA
UUSI IHMETYTTÄÄ JA HÄMMÄSTYTTÄÄ MEITÄ JOKAISTA.

________________

Olen tehnyt 3 vuoden aikana tutkimusta, miten tärkeäksi
opettajien esimerkit , opettajien antama ammattitaito ovat

ihmiselle merkinneet.
Haastattelu ja tutkimus ja sisältö ovat vähän poikkeuksellisia.
Haastattelu tehtiin jo 5 vuotta sitten 2010 vuoden lopulla.
Haastateltavat saivat harkinta-aikaa.

Tavoite oli harkita pitkään, miten elämä alkoi käynnistyä.Ketkä
olivat merkittävät henkilöt, jotka käynnistivät elämän alkamisen
ja pääsyn työelämään.

Tämä tutkimus ei anna varmaan oikeaa kuvaa nykyajan
nuorista, koska nuorten elämä muodostuu nykypäivänä
monesta asiasta
.

Ihmisten elämässä on nykyisin kymmeniä eri sisältöjä,
On monia harrastuksia,  median seurantaa, kaverisuhteita
yms. Osalla elämä  menee hyvin, osalla huonosti.

Nykynuorilla on ja nuorten vanhemmilla on enemmän
työttömyyttä, vaikeuksia olla ihmisten kanssa,
vähemmän rahaa hankkia elämään laatua ym.

Ympäristön muutos lisää nuorten vaikeuksia kouluissa:
rauhattomuutta,  pystytä oppimaan tarpeeksi elämän asioita,
vähäinen  liikunta lisää uupumusta ym.   Haastateltuja oli
44 henkilöä ja ikä 40- 60-vuotiaita,  miehiä ja naisia.

Seppo Korpela
Nokia
sekorpelan@gmail.com
www.spyfilmfinland.com