Share |

Alihankinta, Seminaarit
2015

Kirjoitan seminaarien tietoja  näille sivuille. 
Kansanomaistan ja mitä puhujat ja kirjoittajat
tarkoittavat...     Sivuja  on 11 alaspäin.

Olin 3 päivää seminaareissa ja tein muistiinpanoja.

Digi ja automaatio ovat yritysten
ehto jatkaa elämää ja turvallisuutta

Digi ohjelman avulla työn suunnittelu etenee,
koska ongelmat huomataan ETUKÄTEEN.
Kuluttajat, ostajat ovat tyytyväisiä, UUSI TYÖTAPA
muuttaa työntekoa helpommaksi.

Työ valmistuu ilman keskeytyksiä.  Myös Automaatiota
tarvitaan lisää, mutta en käsittele sitä.

ONNISTUMINEN JA
ETENEMINEN
VARMISTUVAT  työssä

Kaikki työn kuvat olisi hyvä nähdä näytöllä.
Kun nähdään kokonaisuus  eli  kaikki työt   -
työntekijöiltäkin tulee parannuksia ja ehdotuksia,
jotta työ  tehtäisiin   helpommin


Kun kaikki työt nähtiin kuvina näytöllä HALLITSIMME
suuren kokonaisuuden ja onnistumisen.

Henkilökunta kiitteli, kun  ensi kerran  NÄHTIIN
KOKONAISUUS  ja töitä  käsiteltiin uudella tavalla.

MILJOONIEN EUROJEN
SÄÄSTÖT,  todiste

ICT-yritys teki tehdaskuvan, miten työt edistyvät/
siirtyvät alusta loppuun asti tuotannossa.  Simulaatio
kuvasi 30 tapahtumaa.   Ilman ylhäälä nähtyä
kokonaisuutta olisi tullut virheitä.  On virhe rakentaa
kallis ja  pitkä tuotantolinja ja  ostaa 2 nosturia.


Kustannukset  olisivat olleet useita miljoonia euroja.
Simulointi maksoi vain 50 000 - 100 000 e.  30 kuvaa
/ liikettä näytti,  miten työt etenevät valmiiksi asti.


KUVAT KOKONAISUUDESTA ANTOIVAT MILJOONIEN
SÄÄSTÖT. Yrityksellä on nyt  varmempi tila menestyä
kilpailussa.

Jouni Sakki, SCM BestPracitice kertoi messuilla kirjasta.
Luen moneen kertaan kirjaa, miten menestystä saadaan.
42 e

Miksi kokonaisuuden näkeminen etukäteen lisää
onnistumista, tyytyväisyyttä, uralla etenemistä.
Samalla kokonaisuus näyttää virheitä ja vanhaa
ajattelua.

Arvioikaa hankkeiden suuret menovirrat
ja merkittävyys elämälle.

Miksi tavaroiden ja palveluiden tilaaminen on
tärkeää suunnitella etukäteen?
Tilaamisesta laskun maksuun vie paljon aikaa
ja väärät tilaukset heikentävät yrityksen taloutta.
Myös yksityishenkilöiden ja kotitalouksien  ostot
ovat velkaannuttaneet henkilöitä  mutta elämisen
laatu ei ole parantunut.


LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Tutkimuslaitos Etla on laskenut, että  4 vuoden
aikana  kun otetaan käyttöön digi palveluita/
automaatiota,  työpaikkoja lisääntyy saman  verran
kuin valtion väkiluku jaetaan  100:lla.   Uutta työtä syntyy
Suomessa noin 48 000. Puolassa noin 600 000
USA 3 miljoonaa.  Määrät ovat  arvioita.

Jos olemme välinpitämättömiä, hidastelemme
uudistuksia, emme    kokeile    parannuksia,
työntekijät menettävät  työpaikkoja saman verran.


LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Historiaa:
Kuuntelin 1987 professorin puhetta yrittäjäpäivillä.
- Suomessa oli 1950 -luvulla vain lähetyspäälliköitä.
Tarvittiin vain tavaroiden lähettäjiä.  Suuret naurut.

2005 Yrityksissä odotetaan tarjouspyyntöjä.
Vanha tapa myydä tuotteita ja palveluita.

TIEDÄ  ONGELMIIN
RATKAISU

Nyt 2015 myyntimiehen pitää osata kertoa,
miten   M E I D Ä N    palvelu ja tuote ratkaisevat
ongelmia. Mitä hyötyjä ja etuja tulee, kun ostat
...   meiltä?

Tätä ennen, tietenkin on tehtävä...

Myyntimies kyselee A. mitä toiveita  ostajalla on
tuotteen tai palvelun käytössä nyt?

B. Mitä ongelmia, toiveita ja odotuksia haluatte 
meidän valmistajan ratkaisevan - heidän ostajan
hyväksi?

Euroopasta voi tarjota 130 tuhatta metallialan
yritystä tuotteita meille tänne Suomeen.
Voi lähivuosina tulla lisää esittelyjä.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Algol technics,  Pekka Järvinen jatkaa

Kun käsittelet tarjouksen
lähettämistä, voit olla jo
myöhässä 60 %; voit olla
jo hävinnyt 60 % kaupassa.

Tuotteiden ja palveluiden tilaaja voi kysellä huvin
vuoksi, mitä sinun tarjontaasi  sisältyy.

Ostaja on jo voinut harkita ja tehdä pitkää
ajattelua ostosta, jopa 60 %.

Kuluttajien ja ostajien elämäntapa  on muuttunut
Googlen käyttäytymisen vuoksi: Tietoa etsitään
ennen ostopäätöstä.

Myyjät tarvitsevat uuden käyttäytymisen,
jotta ostajalle pystytään esittämään
20 kysymystä:

1. Mitä parannuksia haluatte tuotteeseen /
palveluun?

2. Mikä etu ja hyöty on ensimmäisiä asioita
tuotteessa / palvelussa?

3. Joskus tulee ongelmia, kun käytätte meidän
tuotetta ja palvelua. Mikä parannus auttaisi Teitä?

Maailma on täynnä hyviä tuotteita ja palveluita,
joita ei kukaan osta.
Tai ei tiedä, että niitä on olemassa.


LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Aape Pohjanvirta, Funzi

Luennoitsija kertoi, että hän auttaa StarUp
-yrityksiä menestymään. Luennoin ympäri
maailman.

- Emme pysty luomaan parempaa tulevaisuutta
ihmisille, jos emme kokeile parannuksia.

- Julkinen talous, kaupungit ja valtio pitäisi
rohkaista  kokeiluun.   Digi talous tuo helposti
kuluttajille parempaa palvelua.

On paljon valmiita digi ohjelmia.   Kaksi tuottajaa
valmistaa kuluttajille palveluita :Julkinen talous
ja yksityiset yritykset.

Yksityiset yritykset ovat innostuneita kehittämään
ja parantamaan palveluita.

Kunnat, kaupungit ja valtio ovat vaarassa
jäädä jälkeen ihmisten palvelemisessa, vaikka
ne saavat miljardeja euroja avustuksia.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Alihankinta 2015 , seminaarit,
osa 2

Nettisivuja kehittämällä saa
onnistumisia ja tuloksia

Kun asioita edistetään eteenpäin, henkilökohtainen
tapaaminen on tärkeintä, jotta onnistutaan.
Seuraavaksi tulevat puhelut ja sitten Nettisivut
ja muu digiviestintä.

Pilvipalveluista on paljon tarjontaa. Osa
palveluista ei sovellu yritysten käyttöön.
Esimerkiksi Youtube levittää kotivideoita mm.
eläinten ja ihmisten onnettomuuksista
erilaisuudesta.   Youtuben käyttö ei luo
myönteistä mielikuvaa.

Pilvipalveluihin tulee suurta tarjontaa ja ne alkavat
helpottamaan ja nopeuttamaan työtä. Myyjän työtä
palvelun avulla helpottuu, maksaa 20 e kuukausi.

Sähköpostejasi ei aina lueta

Kun sähköposteja lähettää eteenpäin, niitä
ei aina haluta avata. Sähköposteja voidaan välillä
avata vain 13 %. Roskapostin lähettäminen on
heikentänyt sähköisen postin mainetta.

Digiaika vaatii henkilöitä
tekemään  työtä. Tarvitaan
suunnitteluryhmä

Nettisivuja pitää kehittää ja uudistaa. Netti
on tuottoisa välinen lisätä tunnettavuutta
ja onnistumisia. On uhrattava aikaa, tietämystä
ja rahaa netin sisältöön. Asiantuntijat auttavat.

Netissä pysyminen vaatii
isoja taitoja

Jo nähdään suurta huolestuneisuutta:  tietoa
pursuaa  yhä enemmän ja enemmän.

Pitää lähteä juoksemaan, jotta löytäisi apua,
tiedettä ja kokeneita asiantuntijoita. Nettisivuille
tullaan ja lähdetään heti pois tai ei tulla ollenkaan
on tulevaisuudessa harmillinen ongelma.

Netti on oivallinen tapa yrityksen menestyä,
mutta jos netin sisältöä kehitetä, netti ei anna
työntövoimaa yritykselle tai henkilölle.  Netin
käyttö työvälineenä halpenee entisestään,
joten netin helppous ja säästöt kiinnostavat.

Jotkut yritysjohtajat ovat sanoneet menettäneensä
yöunet tulevaisuuden tapahtumista.  Itse en ole
menettänyt yöunia, koska valmistaudun digiaikaan
ja ajattelen suuria muutoksia.

Kuluttajat, ostajat vaativat
digiaikaa   ja suuria  muutoksia
tuotteisiin  ja palveluihin

Kuluttajat ovat jo odottamassa muutosta: laskekaa
hintaa ja lisätkää monesta suunnasta laatua ja
kiinnostavuutta tuotteisiin.

Itse ihmettelen maailman menoa outoon suuntaan.
Valtava muutos kohdistuu työntekoon ja vapaa-
aikaan. Kun tulevaisuuden tietoa muutoksista
vyöryy liikaa, nostin minäkin käteni ylös
seminaarissa.

Muutosta ei opi ymmärtämään

A. 50 miljardia palvelinta tulee Internet työssä,
Internet koneissa, Internet palveluissa, Internet
vapaa-aikana.  10 vuoden kuluttua.  Professori
Matti Pohjola on kertonut...

B. Verkkokauppa 1000-kertaistuu.

C. Lapsemme ja nuorisomme käyttävät valtavan
ajan sähköisten ohjelmien kanssa. Millaisia nuoret
ovat ostamaan, kuluttamaan, työtä tekemään?
Nyt on jo näkyvissä, että tulevat henkilöt hallitsevat
heikosti kirjoittamista, kielivirheitten poistoa ym.

D. Joka 3. työ tulee tarpeettomaksi, kun automaatti
ja digipalvelut tekevät itse työt - halvasti. Ihmiset
eivät halua maksaa kalliita hintoja tuotteista. Kuluttaja,
ostaja:
- Älä pakota minua maksamaan tuotteista ja palveluita
ylihintaa.


LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Tarvitsemme uusia tietoja ja
taitoja, joita ei vielä  tiedetä

Miten  Nettisivut olisi rakennettava  niin, että
sivuilla halutaan olla ja sivuille palataan uudestaan.

Sivuilla on tietoa, jota voi kopioida, lisätietoja löytyy,voi tilata hyvin tärkeää apua.  Nettisivuilla voi olla
palvelu, joka auttaa työnteossa jne.

Sivut tuovat esille yrityksen tuotteet ja palvelut
uskottavasti ja kiinnostavasti.

Sivujen ylläpitäminen vaatii
toiminta-ajatuksen
luomista: mitä me teemme
digiaikana?  Miten palvelemme

Digiaikana pitää käyttää montaa viestintäkanavaa.
Nettiajan lisääntymisen näkee Google hakee
hakuja 10 miljardia kertaa vuodessa Suomessa.