Share |

Filmfestivals 2015 PAREMPAA

Kohti parempaa tulevaisuutta

quality__laatu

Filmien lisäksi kuulimme elokuvien tuotannon,käsikirjoittamisen ym.
ongelmia, ongelmia,
ongelmia.
Elokuva-alan opiskelijat kertoivat

HYVIN vakavista ONGELMISTA. On unohtunut monien eri ihmisryhmien ottaminen huomioon.

 Laatua kaivataan ihmisten palveluun

Parempi tulevaisuus saadaan jokaiselle; työntekijöille,
yrityksille, rahoittajille, kuluttajille ja jopa verottajalle,
kun lisäämme
o   koulutusta
o   tutkimusta
o   kehitystyötä
o   yhteistyötä yli
     kaikenlaisten rajojen


Ihmettelen ja kummastelen, kun maailma
muuttuu ja kuluttajien vaatimukset lisääntyvät.
Kulttuurialan palveluiden on oltava mukana,
kun kuluttajat odottavat parempaa.

Taustaa:
Teknologisia parannuksia rahoittava yritys TEKES
on lopettanut rahoituksen, jolla kehitettäisiin
teollista toimintaa. Teollinen tuotanto nähdään
vaikeana alana kalliissa maassa. Maailmassa on
halvan tuotannon maita; tuotanto siirtyy sinne.
Kymmenet tuhannet ihmiset menettävät työnsä.

Jotta saamme turvallisempaa elämää ja ennen
kaikkea nuorille tulevaisuutta, jo nyt on
valittava oikeaa tekemistä. Oikeat työnteon
valinnat varmistavat onnistumisen. MUUTOS:

PUHUTAAN ONGELMISTA
JA MILLÄ RAKENNAMMEpuukenka_jpg
PAREMPAA ELÄMÄÄ.
PUHUTAAN
KESKUSTELLAAN.
KAIKKIEN KANSSA.

Kun opetuksen sisältöä kehitetään, paranevat
yritysten ja työntekijöiden kasvumahdollisuudet.

Nyt kehitykset ja muutokset ovat olleet
naurettavan pieniä. Elokuva-alaa elää suljettua
elämää - ei tiedetä muiden alojen parannuksista.

Valokuva: Kuluttajat haluavat parempaa kuin
puukenkiä.   On kunnioitettava kuluttajia

Tiesin jo etukäteen, kun puhuin elokuva-alan
laadun parantamisesta. Ei eri osapuolten
kuluttajien ym. odotuksia voi mitata. Laadun
parantaminen on outoa ja muutoksesta ei
haluta eikä saa puhua.

laatu_pizza

Minulle on aikaisemminkin sanottu: Emme
syty parannustyölle, ei tarvita.

Kaikkialla on mitattu 20-30 vuotta laadun
sisältöä ja kunnioitettu ihmisi.   Miten kuluttaja
kokee TUOTTEEN TAI PALVELUN LAADUN.

Kyllä laatu  pitää olla ja laatua mitataan.

Esimerkkejä
O Kun käyt syömässä pizzaa, laatu ovat
maku, herkullisuus, paikan, pöydän siisteys,
tarjoilu, kohtuullinen hinta jne.

Kenkien, vaatteiden, teidän ym. laatua pystytään
mittaamaan, myös kulttuuripalveluiden.

Nyt laatua, kilpailukyvyn, turvallisuuden ja
menestyksen tekijää ei ymmärretä. ONGELMA
VÄHENEE, KUN PUHUTAAN LAADUSTA,
OMASTA TYÖSTÄ, TYÖN HYVINVOINNISTA
JA KULUTTAJIEN TOIVEISTA YM.
SIIS PUHUTAAN.

Työntekomme pitää perustaa kuluttajan toiveelle,
odotukselle, ehdotuksille.

Kertokaa minulle, ketkä ihmisryhmät ovat
ehdottaneet, että kehität tällaista palvelua,
käsikirjoitusta ym.

Olen  saanut loistavia parannuksia, kun yhdessä
keskustellaan asioista ja noudatetaan ohjetta
8 askelta parempaan elämään. Katso sivuilta.
Osa kulttuurialan kehittämisohjelmaani