Share |

Onnistuminen lisääntyy
erityisesti nuorilla, kun...


LAADUN PARANTAMISEN
JÄRJESTELMÄ
Esisuunnittelun parannus
OHJELMA AUTTAA

Valokuva: Kuvassa 4 odottaa  enemmän

lapsi_itkee_trutsi


Testataan onnistumiset. Nopeutetaan valmistumistaja menestymistä,  MITEN
ehdotus otetaan vastaan.

OHJELMA lisää onnistumisia, korjauksia, parannuksia ja nopeuttaa valmistumista.
Tehdään työ loppuun asti; työ jalostetaan
ja muokataan loppuun asti.

TYÖN ETENEMINEN, käsikirjoitus tutkitaan etukäteen,testataan jännitys,
kiinnostavuus, uutuus
, uutuusarvo,
naurettavuus, katsoja "menee" tapahtumiin mukaan,tapahtumista syntyy keskustelua, tapahtumista on jo kuultu ja kirjoituksia
luettu jne.

On tutkittu Kuluttajien odotukset, vaatimukset, toiveet

LAADUN PARANTAMISEN JÄRJESTELMÄLLÄ
aloittelijat, nuoret ym. pystyvät lisäämään
onnistuneisuutta.    Aito Median johtaja Ilkka  Rahkonen
edellyttää erittäin suurta ammattitaitoa tai viihteellisyyttä,
kun näyttelet ja esität.  Olemme tutkineet  katsojien,
kuluttajien odotuksia ja toiveita.

Alkusuunnittelu, käsikirjoitus on kaiken onnistumisen
edellytys, jotta alku lähtee tarinassa, kertomuksessa
ja työssä eteenpäin.

Tekstin esisuunnittelun testaus ryhmätyönä.
Tekstiin vaihtoehtoja ryhmätyönä.
Tekstin tausta The JAKAMO