Share |

5.  Aseta itsellesi
tavoitteita - Tavoite
on tie  onnistumiseen

Ihminen oppii saamaan enemmän, kun
asettaa tavoitteita vaikka joka päivää

Jokaiselle_tavoitteita_1.JPGvarten. Tavoitteita työssä, vapaa-aikana,
kavereitten kanssa, perhe-elämässä,
opiskelussa jne.

Arvot ja asenteet tukevat oppimista.
ASETETAAN TÄRKEITÄ ELÄMÄNARVOJA
ELÄMÄLLE JA OPPIMISEEN.  Esim.
ei rasiteta ilmastoa, pieniä hiilijalan jälkiä.

1.  OSAAN tehdä itselleni vähän lisää
”talouskasvua” , saan enemmän aikaiseksi.

2.  OSAAN välttää virheitä, epäonnistumisia,
harmeja.  Niitä on jo liikaa ihmisillä.

Jokainen tarvitsee vähän enemmän Osaamisella_hy_vinvointi_sin_1.JPG
tavoitteita.

Pidän mieluimmin pienistä
tavoitteista,

koska tavoitteisiin voi lisätä OSAAMISTA
yhdessä.   Pienet tavoitteet kasvavat isoiksi.

Tarvitsemme pieniä tavoitteita, koska pienikinThe_young_up_1.JPG
tavoite innostaa ja  osaamisemme lisääntyy
paremmin – yhdessä.

3. OSAAN toimia vähän paremmin työssäni ja
vapaa-aikana.

4. OSAAN tehdä ilmaston hyväksi jotain. Minun
ympäristötekoni on ...

5. Minulla on vähän enemmän OSAAMISTA
ryhmätyöhön.

6. Haluan lisätä OSAAMISTA, jotta hallitsen
omaa elämääni ja
   voin tuoda esille
kehitysasiaa, kehitän  niitä yhdessä muiden

Puhuminen_onnistuminen.JPGkanssa.  Elintapojani voin  muutaa  paremmiksi.    

Omalle elämälle löytyy paljon

muutettavaa = tavoitteita

Varmasti jokainen löytää kiinnostavan asian
omaksi tavoitteeksi.
   Kun meillä on tavoitteita
ja meitä on monta yhdessä, saamme osaamisen

kasvamaan ylös. Olet lähempänä tavoitetta.
On  tärkeintä, että olemme yhdessä
  
puhumassa  osaamisen pienistäkin tavoitteista...
Digiohjelma   auttaa.

PEHMEITÄ TYÖKALUJA tarvitaan paljon
lisää


Pehmeillä työkaluilla luodaan
   onnistuminen.
Jukka Innanen opastaa kirjassaan
RYHMÄNOHJAUS
  vähentämään nuorten
syrjäytymistä. Kirja opastaa, miten hän auttaa
nuoria
  uuteen elämään pehmeillä työkaluilla.

Yhteistyota_s_sininen_1.JPG

Kun meillä on ehdotuksia A, B, C, D
e
hdotukset ovat 4 kertaa parempi.

Arvostamme monia asioita elämässämme. Näihin asioihin voisimme  lisätä yhdessä
osaamista ja  oppimista. Suomen talouskasvu
tarvitsee
monenlaisia osaajia.  On tärkeää, että
annamme   myönteistä palautetta  toisillemme?