Share |

11. An accidents
do not comeOnnistumistenlismMus1.JPG

An accidents, a injuries, a failures and
others can be to know for many years in
a advance. The finnish science comes up
with a doctrines, so you well to leave in
life and  does not come a damage.

We already will to know
in advance,

the accidents, injuries, the failures you
may come

+   you are at work
+   on during leisure time
+   you are on holiday
+   you study
+   you spend some
+   you are at home
+   you live the lifeTyotapaturma_3._tekijaA.JPG


Becoming an accident, there is no future, an
accident, a damage, a failure will be 1 second,
when the



3rd factor is with you.
When the two elements is here, an accident
do not come but when it comes 3rd factor,
evil happens  you.

3rd factors are - you
know  yourself a lot of
3rd factors

1. You forget something
2. You are in a hurry
3. You do not know X
4. A person cames at the same moment
    close to you
5. The second person is not right
6. Non-compliance with the rules, advice
7. Close to you, things are different than
    before
8. You have the night...Tyotapaturma_3.tekB.JPG
9. You are tired


Finnish Work Safety 
improves   free  enjoy your work and
depressing atmosphere is not at life


You will return to
home healthy and
happy


We learn to eliminate the drawbacks and
disadvantages. Doctrines may
applied and transferred elsewhere.

you enjoy with your free time
you enjoy with learning
you enjoy with your hobbies
you enjoy with your life
Seppo Korpela Nokia Finland

Autokolari_2.jpg

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Onnettomuudet, vahingot, epäonnistumiset
ynnä  muut pystytään  tietämään jo vuosia
etukäteen.
Turvallisuusalan ihmiset  keksiivät oppeja,
jotta voit  hyvin  elämässä ja ei tule vahinkoja.

Tiedämme jo etukäteen, arvio,  mitä
onnettomuuksia, vahinkoja, epäonnistumisia
sinulle voi tulla, kun

Suomi_nousuun_3_vie_.JPG

+  olet työssä

+  olet vapaa-aikana. olet lomalla

+  opiskelet

+  harrastat jotakin

+  olet kotona

+  tai  elät elämää

Onnettomuuden tuleminen ei ole
tulevaisuutta, onnettomuus, vahinko,
epäonnistuminen tulee 1 sekunnissa, kun

3. tekijä on mukanasi

Kun on 2 tekijää luonasi, ei tule onnettomuutta,
mutta kun tulee se 3.  tekijä, tapahtuu pahaa
sinulle.

3. tekijöitä ovat - tiedät 3.
tekijöitä itse paljon

1. Unohdat jotakin, olet unohtanut jotain tärkeää

2. Sinulla on kiire elämässäsi

3. Et tiedä x:ää

4. Ihminen tuli samalla hetkellä lähellesi

5. Toinen ihminen toimii väärin  sinua kohtaan

6. Ei noudateta sääntöjä, neuvoja, on unohdettu

7. Lähelläsi asiat ovat toisin kuin ennen

8. Olet yöllä, on pimeää

9. Olet väsynyt, olet hermostunut

10. Ajatuksesi ovat muualla, et seuraa elämääsi

Turvallisuusalan henkilöt Suomessas
parantavat   ilmaiseksi  viihdyt työssä eikä tule
vahinkoja.

Palaat kotiin terveenä ja
tyytyväisenä   on tavoite

Opimme poistamaan epäkohtia ja haittoja.
Oppeja voi soveltaa ja siirtää muualle.

+  viihdyt vapaa-aikana

+  viihdyt opiskelussa

+  viihdyt harrastuksissa

+  viihdyt elämässä

Voit tutustua myös www.telma‐lehti.fi