Share |

Add to Internet

New companies + young people
 

need  Internet at work.
Internet in creative work.

Everyone needs a quality of life

quality_of_life

New companies are needed, new employees
want to build for the future, to economic
growthand well-being. People need new
skills, knowledge and experience.
New companies are needed, new employees
want to build for the future, to economic growth
and well-being. People need new
skills, knowledge and experience.
Existing companies possess enormous
Information at work

internet__for_work_pun


- Devoted customers already
- Income obtained
- Stupid work is not done
- Unnecessary expenditure does not
- Know how to avoid failures
   and the likeYoung people have suggested that such
the corporate tax would be good for the company
to invest money into the company. MONEY is not
get out    the company.

iinternet_in_work.jpg


The company invests the
money in


- Know-how,
- The development,
- Learning
- Training

hularengas_tytt

Also, for your well-being and health
are important in maintaining mm.
through physical activity.
If the company's money to be raised off
the amount taxed.

Katra told me that he wants to
be a good example to people.
I move around a lot, I'm a hard-working
and entertain viewers culture.

Lisää Internet sovelluksia

Uudet yritykset + nuorille tarvitaan

Internet työssä.

Internet luovissa töissä.

Jokainen tarvitsee laatua elämään

Uusia yrityksiä tarvitaan, uudet työntekijät

haluavat rakentaa tulevaisuutta, lisätä talouskasvua

ja hyvinvointia. Henkilöt tarvitsevat uusia

taitoja, tietoja ja kokemusta

Nykyisillä  yrityksillä on valtavat

tiedot työssä

- on asiakkaita

- tuloja saadaan

- tyhmiä töitä ei tehdä

- turhia menoja ei synny

- osataan vältetää epäonnistumisia
  
ynnä muuta sellaista

OIKEA YRITYSVETOTUS  ANTAA TAKUULLA
TURVALLISUUTTA

Nuoret ovat ehdottaneet, että sellainen
yritysverotus olisi hyvä, kun yritys
sijoittaa rahaa yrityksen sisälle. RAHA ei
lähde pois yrityksestä.

Yritys sijoittaa rahaa sisään

- osaamiseen,

- kehittämiseen,

- oppimiseen

- koulutukseen

Myös oman hyvinvoinnin ja terveyden
ylläpitäminen ovat tärkeitä mm.
liikunnan avulla.

Jos yrityksen rahoja nosteta pois,
summaa verotetaan.