Share |

Values ​​and quality of life


Life Values.
Stop the trivialisation of women in movies
and culture.

naisten_jpgWorld history tells us: women have
been down played  in movie stories.
The film  industry is lived  their own
lives. Now we  want to change.

We want to be a good example.

Culture, entertainment, film improves,
when all will be involved in
developing and the quality of the
content to the feet.


Values ​​of life is a lot. Values ​​of life
for more information on these
pages.

Elämän arvot ja -laatu.

Lopettakaa naisten vähättely elokuvissa

ja kulttuurissa.

Maailman historia kertoo: naisia on vähätelty

elokuvan tarinoissa. Elokuvan ala on elänyt

omaa elämäänsä. Nyt haluamme muutosta.

Haluamme olla hyvä esimerkki.

Kulttuuri, viihde, elokuva paranevat,

kun kaikki saavat olla mukana kehittämässä

laatua ja sisältöä ylöspäin.

Elämän arvoja on paljon. Elämän arvoista

kerrotaan lisää näissä sivuissa.